Doanh nghiệp phát triển sản phẩm bền vững. Nó thể hiện tầm nhìn chiến lược của Nature Pharma

Biểu tượng của Nature Pharma thể hiện sự gần gũi, bứt phá của Nature Pharma. Thiết kế lá cây trên Logo biểu thị tinh thần doanh nghiệp luôn thay đổi và không ngừng phát triển của chúng tôi. Nó cũng thể hiện ý thức tồn tại, ươm mầm gần gũi với thiên nhiên của Nature Pharma trong cuộc sống hàng ngày của chúng tôi thông qua các sản phẩm khác nhau.

Về cấu hình, hình lá ôm trọn lấy hình tròn đại diện cho trái đất khẳng định tính bền vững trong mỗi sản phẩm. Màu đỏ phía trên logo đem tới hình ảnh tiên phong, không những đại diện cho bầu trời lan tỏa soi sáng cho thảo dược, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược phát triển mạnh mẽ, quy mô toàn cầu của Nature Pharma.

Tiếng Anh

vIỆT NAM