TẦM NHÌN

Trở thành đối tác đáng tin cậy để đổi mới sản phẩm và sản xuất các thực phẩm chức năng

trên thị trường thực phẩm chức năng toàn cầu.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Trung thực
Chúng tôi làm việc bằng sự trung thực, giữ lời hứa và cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng xuất sắc trong thời gian nhanh chóng.

Đổi mới sáng tạo
Đổi mới giúp chúng tôi phát triển, bao gồm chiến lược, tiếp thị, công nghệ và sản xuất.

Teamwork
Thành viên là nguồn lực chúng tôi. Làm việc theo nhóm để tăng khả năng cạnh tranh trong ngành là chìa khóa thành công của chúng tôi..

Sự tin tưởng
Chúng tôi mong muốn tối đa hóa giá trị của công ty bằng cách thiết lập các mối quan hệ tốt với khách hàng, nhà bán lẻ, nhân viên, cổ đông và cộng đồng. Trở thành đối tác đáng tin cậy của bạn là mục tiêu của chúng tôi